Ekologiska livsmedel

Kravmärkt

Det är ingen tvekan att konsumenter i allt större utsträckning efterfrågar ekologiska livsmedel. Mycket kan detta bero på trenden att äta allt mer hälsosamt men självklart finns det även en miljöaspekt i detta. Bara mellan 2013 och 2014 ökade försäljningen av denna sorts livsmedel med 38% vilket gör Sverige till det land i världen med starkast tillväxt inom ekologiska livsmedel. Det har till och med varit så stor efterfrågan att enstaka produkter inte kunnat produceras och levererats i samma utsträckning som konsumenterna haft efterfrågan på dem.

Men det handlar inte enbart om vad konsumenten efterfrågar utan minst lika mycket hur butikerna väljer att lyfta fram de ekologiska varorna. Både ICA, Axfood och Coop har under de senaste åren valt att fokusera extra på Eco och det har även visat sig tydligt i deras försäljningssiffror. Mycket handlar det om att man har haft erbjudanden, extra uppskyltat och kampanjer för att få kunden att bli intresserad av Eco. Många gånger fortsätter man sedan sitt köpmönster och köper Eco även ett flertal gånger framöver. På så vis har mataffärerna ett stort ansvar och en stor möjlighet att påverka utvecklingen av Eco-mat framöver.

En problematik är däremot att det finns ett flertal olika märkningar vilket kan göra det något svårt för konsumenten att veta vad som är ekologiskt eller ej. Bland annat finns Svanen, KRAV, Bra miljöval och ”Ekologiskt Jordbruk”. Av dessa är det KRAV som är det största och mest etablerade märket. För att få ha denna märkning krävs det att producenten följer en rad regler kring bland annat produktion och djurhållning. Men det finns även krav gällande hur livsmedel förädlas samt hur växterna odlas.